TOPRAK NEDİR ?

Çok genel anlamda toprak, üzerinde bitki yetişen ve herkese, her şeye zemin oluşturan doğal bir madde olarak görülmektedir. Toprağın bu şekilde algılanması, bir materyal olarak, onun uzun süre önemsenmemesine, ona sıradan davranılmasına ve pek fazla özen gösterilmemesine yol açmıştır. Ancak toprağın meydana getirdiği bir arazi varlığı olarak bakıldığında, durum tamamen değişmiş, tarih boyunca bütün uluslar onun uğruna kan dökmüşler, can vermişlerdir.
Öte yandan toprak, şimdiye kadar bilim adamları tarafından, kendi bilim alanlarını ön planda tutma çabası ve toprağa yalnızca kendi uzmanlık açılarından bakmaları nedeniyle, çok değişik şekillerde tanımlanmış, ortak bir tanım verilememiştir. Örneğin :
Ramann : “Toprak, katı arz kabuğunun en üstteki ayrışma tabakasıdır”,
Lang : “Toprak bir nevi kayadan başka bir şey değildir”,
Dokuçev : “Toprak, ana materyalin su, hava ve çeşitli organizmaların etkisiyle az çok değişikliklere uğramış üst tabakasıdır”.

Çeşitli görüş farklılıkları olmakla beraber, toprağı, büyük çoğunluğun benimseyebileceği tarımsal açıdan aşağıdaki gibi tanımlamak mümkündür.

Toprak, kayaların ve organik maddelerin, iklim, organizmalar ve topoğrafyanın çok uzun süreli etkileri altında, çeşitli derecelerdeki fiziksel parçalanma, kimyasal ve biyolojik ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı görevi yapan, belli oranda su ve hava içeren, farklı özellikte katmanlardan kurulu, aktif, dinamik, üç boyutlu doğal bir maddedir.

Kimyasal bileşimi topraktan toprağa değişmekle beraber çok genel ve ortalama bir yaklaşımla inorganik toprakların, “Demirli, Magnezyumlu, Kalsiyumlu, Potasyumlu Alüminosilikattan”dan ibaret olduğu söylenebilir. Belli bir kimyasal formülle ifade edilmeleri mümkün değildir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir